Čas zajema podatkov: 2021-05-10 10:01

Temperature z znakom ≈ predstavljajo približek trenutne temperature.

Približki temperatur so izračunani so na podlagi ARSO temperatur v Petrini, Sodevcih in Metliki.

Mejni prehod Petrina

°C

Pri Kostelu

°C

Prelesje/Sodevci

°C

Kopališče Vinica

°C

Kopališče Adlešiči

°C

Kamp Podzemelj

°C

Bela krajina v videu